Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa sen hallitus ja puheenjohtaja. Hallituksen tehtävänä on mm. suunnitella tulevaa toimintaa, hankkia esiintyjät jäsentapaamisiin ja sopia näiden palkkioista, laatia toimintasuunnitelmat ja talousarviot, sekä toimintakertomukset ja tilinpäätökset vuosikokouksia varten. Jokaisella hallituksen jäsenellä on myös oma tehtävä ja vastuualue. Hallitus kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa.

Vuoden 2021 hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

Eira Hietajärvi
Puheenjohtaja

Anneli Aleksandroff
Kotimaan matkat

Kari Laakso
Tiedottaja

Tapio Heinonen
Taloudenhoitaja
Ulkomaanmatkat

Erja Laaksonen
Sihteeri

Eija Konkola
Jäsenrekisterivastaava

Simo Tyynelä
SOME-vastaava ja varapj.

Terttu Toivonen
Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsenten yhteystiedot löydät yhteystiedot-sivulta.