Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa sen hallitus ja puheenjohtaja. Hallituksen tehtävänä on mm. suunnitella tulevaa toimintaa, hankkia esiintyjät jäsentapaamisiin ja sopia näiden palkkioista, laatia toimintasuunnitelmat ja talousarviot, sekä toimintakertomukset ja tilinpäätökset vuosikokouksia varten. Jokaisella hallituksen jäsenellä on myös oma tehtävä ja vastuualue. Hallitus kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa.

Vuoden 2019 hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

Eira Hietajärvi
Puheenjohtaja

Olavi Vesanen
Varapuheenjohtaja
Kotimaan matkat

Kari Laakso
Tiedottaja

Tapio Heinonen
Taloudenhoitaja
Ulkomaanmatkat

Erja Laaksonen
Sihteeri

Eija Konkola
Jäsenrekisteri-
vastaava

Simo Tyynelä
SOME-vastaava

Hallituksen jäsenten yhteystiedot löydät yhteystiedot-sivulta.