Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa sen hallitus ja puheenjohtaja. Hallituksen tehtävänä on mm. suunnitella tulevaa toimintaa, hankkia esiintyjät jäsentapaamisiin ja sopia näiden palkkioista, laatia toimintasuunnitelmat ja talousarviot, sekä toimintakertomukset ja tilinpäätökset vuosikokouksia varten. Jokaisella hallituksen jäsenellä on myös oma tehtävä ja vastuualue. Hallitus kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa.

Vuoden 2022 hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

Simo Tyynelä
Puheenjohtaja

Pekka Joutsen
Varapuheenjohtaja

Anneli Aleksandroff
Kotimaan matkat

Tapio Heinonen
Taloudenhoitaja
Ulkomaanmatkat

Veijo Naarajärvi
Jäsen

Eija Konkola
Jäsenrekisterivastaava

Terttu Toivonen
Tiedottaja
Nettisivuvastaava

Hallituksen jäsenten yhteystiedot löydät yhteystiedot-sivulta.