Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa sen hallitus ja puheenjohtaja. Hallituksen tehtävänä on mm. suunnitella tulevaa toimintaa, hankkia esiintyjät jäsentapaamisiin ja sopia näiden palkkioista, laatia toimintasuunnitelmat ja talousarviot, sekä toimintakertomukset ja tilinpäätökset vuosikokouksia varten. Jokaisella hallituksen jäsenellä on myös oma tehtävä ja vastuualue. Hallitus kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa.

Vuoden 2024 hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

Reijo Ekman
Puheenjohtaja

Tuula Kivinen
Varapuheenjohtaja

Pia Weijo
Jäsenrekisterinhoitaja

Veijo Naarajärvi
Projektivastaava

Lea Tapanainen
Sihteeri

Terttu Toivonen
Tiedottaja, nettisivuvastaava

Hallituksen jäsenten yhteystiedot löydät yhteystiedot-sivulta.