Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille tärkeä. Vaikka et itse osallistuisikaan aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn niin jäsenenä kasvatat joukkoamme ja sitä kautta yhdistyksemme painoarvoa, kun vaikutamme meitä kaikkia koskettaviin asioihin.

Paikallistasolla

Teemme aktiivista yhteistyötä Jämsän muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa. 
Jämsän kaupungin vanhusneuvostossa on edustajamme Reijo Ekman vuosina 2021-2025 ja hänen varaedustajanaan Simo Tyynelä.

Maakunta- ja piiritasolla

Keski-Suomen kansallisen senioripiirin puheenjohtajana toimii Simo Tyynelä ja hallituksen jäsenenä Reijo Ekman yhdistyksestämme. Keski-Suomen kansallinen senioripiiri on jäsenenä Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnassa (KEN), joka muodostuu kuudesta suurimmasta keskisuomalaisesta eläkejärjestöstä. Neuvottelukunnan keskeinen tehtävä on seurata SOTE- palvelurakenteen ja maakuntauudistuksen kehittymistä. KEN:ssä on mukana Simo Tyynelä yhdistyksestämme. 

Hyvinvointialueemme vanhusneuvostossa Jämsän kaupungin edustajana toimii Reijo Ekman.

Valtakunnallisella tasolla

Valtakunnallisella tasolla kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se tukee eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.
Senioriliiton valtuustossa vuosina 2023-2026 on yhdistyksemme jäsen Reijo Ekman.


Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU

Eläkeläisliittojen etujärjestön EETU:n jäsenjärjestöjä ovat: Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Kansallinen senioriliitto ry, Kristillinen Eläkeliitto ry ja Svenska pensionärsförbundet rf. EETU-liitoilla on yli 1200 paikallisyhdistystä, 70 alue- ja piiriyhdistystä ja 300 000 henkilöjäsentä. EETU ry:n puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain. Vuonna 2019 Kansallinen senioriliitto toimi EETU:n puheenjohtajajärjestönä. Lisätiedot: eetury.fi